C. Sant Antoni Maria Claret 44
MANRESA

Unitat del Vertigen

Unitat del Vertigen


La sensació de moviment és habitualment de balanceig, de gir o de desplaçament, propi o de la base de sustentació (com inclinació del sòl o precipitació al buit) però, en realitat, aquestes modificacions en el subjecte o entorn, no es produeixen en realitat.

El mareig és una sensació en què englobem totes aquelles percepcions desagradables de buit al cap, inseguretat i inestabilitat, sensació de malestar i de desmai imminent, acompanyat de nàusees i de vegades vòmits, sudoració freda i pal·lidesa de la pell.

El vertigen fa referència en general a una alteració del sistema vestibular (allotjat a l'oïda interna), mentre que el mareig no sempre hi està relacionat.


Qualsevol persona pot patir vertigen. Els símptomes d'inestabilitat poden sorgir tant a la infància com a l'edead adulta.

Tractament del vertigen

En el cas dels nens té unes formes de vertigen molt diferents de les catalogades. Sol patir crisis espontànies molt breus que amb els anys es van guarint o es transformen en migranyes. Habitualment es tracta de problemes de l'oïda mitjana que es manifesten amb vertigen.

Amb la gent gran, es presenten quadres de vertigen multisensorial que poden evolucionar cap a una inestabilitat crònica. En aquests casos, els tres sistemes de l'equilibri que s'han de coordinar al cervell (vista, oïda i articulacions) fallen.


Diferents tipus de vertigen

El vertigen perifèric és el causat per l'afectació del laberint (oïda interna) i nervi vestibular (el que porta la informació de l'equilibri des de l'oïda interna al cervell), i és el més freqüent. Els pacients solen presentar a més pèrdua d'audició i brunzits, pressió i dolor a l'oïda.

El vertigen central és degut a l'alteració dels mecanismes neurològics del propi sistema vestibular. En aquests casos és freqüent l‟existència d‟alteracions de la marxa i postura amb inestabilitat molt acusada, visió doble, problemes per a la deglució, cefalea intensa, etc.

Llista d'Especialitats

SERVEIS

Llista d'Especialitats

      Veure
El nostre Equip

QUADRE MÈDIC

El nostre Equip

  Coneix-nos
On Estem

ON ESTEM

Localitza'ns fàcilment

  Troba'ns
Top